Oświadczenie

Review Gorilla dołożyła wszelkich starań, aby skompilować i utrzymać tę stronę. Niemniej jednak możliwe jest, że w/na stronie internetowej znajdują się nieścisłości i/lub niedoskonałości. Review Gorilla nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tych nieścisłości i/lub braków, ani za problemy spowodowane przez użycie lub dystrybucję tych informacji.

Strona internetowa może zawierać odniesienia, w tym poprzez linki, do informacji dostarczanych lub oferowanych przez osoby trzecie. Review Gorilla nie ocenia treści tych informacji pod względem zasadności, dokładności, kompletności czy aktualności. Review Gorilla wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Odwiedzający są uprawnieni jedynie do przeglądania informacji oferowanych online oraz do korzystania z oferowanych funkcjonalności. Bez uprzedniej wyraźnej zgody Review Gorilla nie wolno przejmować żadnych treści lub funkcjonalności, powielać ich lub publikować w jakikolwiek sposób. Ta strona została przetestowana w wielu różnych środowiskach. Jeśli Twoim zdaniem strona nie działa tak jak powinna? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Informacje przesyłane do Review Gorilla za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tej strony internetowej nie są bezpieczne, chyba że w oświadczeniu o ochronie prywatności podano inaczej. Treść wiadomości nie może być zatem traktowana jako poufna i jest wysyłana na własne ryzyko.

Ta strona skupia się wyłącznie na Holandii i Belgii, chyba że zaznaczono inaczej. Do tej strony internetowej, oświadczenia o ochronie prywatności oraz niniejszego wyłączenia odpowiedzialności stosuje się prawo holenderskie.